Pla d’Acció per l’energia Sostenible i el Clima (PAESC)

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte de Batles i Batlesses”, una iniciativa oberta a tots els municipis amb l’objectiu d’involucrar a les autoritats locals i als ciutadans en el desenvolupament i l’aplicació de la política energètica de la Unió Europea. El “Pacte de Batles i Batlesses” (Covenant of Mayors) era la primera iniciativa ambiciosa de la Comissió Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia del “20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l'acció de govern. Els signants del “Pacte de Batles i Batlesses” es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea per reduir les emissions de CO2 en el seu territori mitjançant la redacció i execució de “Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)”, a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.

El municipi d’Algaida es va adherir al “Pacte de Batles i Batlesses” pel Ple Municipal celebrat el 24 de febrer de 2011. Amb aquesta l’adhesió, el municipi assumeix la responsabilitat de vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 de contribuir en l’eficiència energètica i a mitigar el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva. P

L’any 2019, a partir de les dades dels consums a nivell PAESC facilitades per el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Algaida es pot concloure que entre l’any 2005 i l’any 2017 les emissions a nivell municipal han disminuït un 6%, passant de 25.814,38 tCO2eq a 25.645,25 tCO2eq.

Amb data 7 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament es va adherir al nou “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia Sostenible” i va acordar assumir els compromisos concrets del Nou Pacte integrat de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Formalitzant, així, el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic, assumint el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40% a 2030 i l’adaptació a aquest des del món local.

Archivos adjuntos