Mitjans de comunicació

Revista Es Saig. Revista de Premsa Forana

És una revista d'informació general de periodicitat mensual. Fou creada l'any 1981 com a Bolletí de la Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural Balear.

Compta amb una versió digital, accessible des de https://essaig.cat/

Adreça electrònica: essaig@premsaforana.cat

Web de Premsa Forana: http://www.premsaforana.cat

Titoieta ràdio, emissora municipal d'Algaida

Titoieta Ràdio nasqué l'any 1987. Emet al 108.0 de l'FM amb una programació pròpia que es concentra als caps de setmana. Està oberta a la participació de tots els ciutadans.

Adreça: Casal Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22. 2n.

07210 Algaida (Illes Balears)

Telèfon: 971 12 53 81

Fax: 971 12 53 81

Adreça electrònica: radio@titoieta.cat

Web: http://www.titoieta.cat