Comerç. Promoció econòmica

Responsable de les àrees de Desenvolupament local i econòmic: Sra. Margalida Fullana Arrom, regidora.

Contacte: mfullanaarrom@ajalgaida.net

Tràmits: Seu electrònica


Promoció econòmica Mancomunitat Pla de Mallorca:

https://www.mancomunitatplademallorca.net/ca/promocio-economica

Serveis:

-Orientació laboral: És un servei d’assessorament per a la recerca de feina, dirigit a persones d’entre 16 i 65 anys que desitgen incorporar-se al mercat de treball. Està adreçat a persones que visquin a algun municipi de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Es necessari sol.licitar cita prèvia al 971 83 04 41.

https://www.mancomunitatplademallorca.net/ca/servei-dorientacio-laboral-0

 

-Borsa de feina: a borsa de feina de la Mancomunitat Pla de Mallorca, pretén millorar la capacitat d’inserció laboral de les persones desocupades o en recerca de millora de feina dels municipis del Pla de Mallorca.

A la vegada, també proporciona un servei de difusió de les ofertes de feina que ens remeten les empreses del Pla.

 

Entitats relacionades:

Associació d’Artesania d’Algaida, Pina i Randa: associacioartesania.apr@gmail.com

Associació de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa:  acemunicipialgaida@gmail.com