Decret de Batlia núm. 289, de 23 d’abril de 2012, pel qual s’aproven les bases generals per crear borses de personal laboral per cubrir necessitats temporals i urgents de l’Ajuntament