Consistori

Legislatura 2019 - 2023

Batlessa:

Maria Antònia Mulet Vich (PSOE)

Junta de Govern:

Margalida Puigserver Servera (MÉS) – Primera Tinent de Batlessa

Margalida Garcias Simón (PSOE) – Segona Tinent de Batlessa

Maria Antònia Reinés Femenia (MÉS) – Tercera Tinent de Batlessa

Jaume Lliteras Ballester (PSOE) – Quart Tinent de Batlessa

 

ÀREES DE GOVERN

Batlessa: Governació, Seguretat, Urbanisme, Ordenació del Territori, Infraestructures, Manteniment

Margalida Puigserver Servera: Participació ciutadana, Transparència, Serveis Socials, Cooperació, Benestar comunitari, Igualtat

Margalida Garcias Simón: Cultura, Patrimoni i Hisenda

Maria Antònia Reinés Femenia: Educació i Joventut

Jaume Lliteras Ballester: Batle de Pina i Randa. Mobilitat Sostenible i Accessibilitat

Margarita Fullana Arrom: Desenvolupament Local i Econòmic, Fires i Mercats

Tomeu Ballester Salas: Medi Ambient i Promoció Turística

Llorenç Gil Mateu: Esports i Festes

Catalina Pastor Ramis: Gent Gran, Promoció de la Salut, Sanitat i Consum

GRUPS MUNICIPALS

PSIB-PSOE

Maria Antònia Mulet Vich

Margalida Garcias Simón

Jaume Lliteras Ballester

Margalida Fullana Arrom

Llorenç Gil Mateu

Catalina Pastor Ramis

PP 

Rafael Oliver Barros

Jaime Oliver Fullana

Alexandre Artigues Fernandez

Juana Maria Jaume Bibiloni

MÉS

Margalida Puigserver Servera

Maria Antònia Reinés Femenia

Bartomeu Ballester Salas


COMISSIONS INFORMATIVES

    • Governació, Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Ordenació del Territori
    • Educació i Joventut
    • Cultura, Política Lingüística i Patrimoni Històric i Municipal
    • Hisenda, Pressuposts i Especial de Comptes
    • Infraestructures, Manteniment, Transport i Circulació
    • Desenvolupament Local i Econòmic, Fires i Mercats
    • Esports, Activitats Físiques i Festes
    • Medi Ambient i Promoció Turística
    • Participació Ciutadana, Transparència, Serveis Socials i Benestar Comunitari, Cooperació i Igualtat
    • Gent Gran, Promoció de la Salut, Salut Pública
    • Mobilitat Sostenible i Accessibilitat