Benestar social

Responsable de l’àrea de Serveis Socials i Igualtat: Sra. Jeronima Miralles Xamena, regidora.

Contacte: jmiralles@ajalgaida.net

Des de l’àrea de Benestar Social es coordinen el conjunt de prestacions i serveis orientats a promoure accions per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, així com també dur a terme la prestació de serveis i assessorament a la població més vulnerable (infants, joves, persones dependents i persones en risc d’exclusió social). A Algaida aquests serveis es gestionen des de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Els Serveis Socials comunitaris de la Mancomunitat Pla de Mallorca estan formats per 5 Punts d’Informació, els quals són el punt d’accés més immediat dels ciutadans al sistema de Serveis Socials. Les funcions bàsiques dels Punts d’Informació són informar, valorar i orientar tota la població sobre els recursos socials existents.

Funcions del Punt d’Informació d’Algaida:
- Tramitació d’expedients per l’obtenció de recursos interns o externs al sistema públic de Serveis Socials.
- Derivar, segons el cas, a altres serveis de protecció social.
- Situacions de promoció social, sensibilització i prevenció comunitària.
- Estudi sistemàtic de les necessitats socials de la població.
 

SERVEIS

TREBALLADORA SOCIAL
Horari d'atenció al públic: Dijous, de 9.00 a 14.00 hores. S’ha de sol·licitar cita prèvia: 971 83 04 41
Adreça: Centre de Salut d'Algaida. C/ de Joan Alcover, 5. 07210 Algaida (Illes Balears)
Adreça electrònica: uts4@mancomunitatplademallorca.net

EDUCADORA SOCIAL
Horari d’atenció al públic:  Dimarts de 9.00 a 14.00 hores. . S’ha de sol·licitar cita prèvia: 971 83 04 41
Adreça: Casal Pere Capellà. C/ dels Cavallers, 22. 07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon d’urgències: 622 686 720
Adreça electrònica: rebrot4@mancomunitatplademallorca.net

SUPORT PSICOSOCIAL
Horari d’atenció al públic: Cites concertades. S’ha de sol·licitar cita prèvia: 971 83 04 41
Adreça: Casal Pere Capellà. C/ dels Cavallers, 22. 07210 Algaida (Illes Balears)
Adreça electrònica: entesa1@mancomunitatplademallorca.net

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
Adreça: C/ Hospital, 28. 07520 Petra (Illes Balears)
Telèfon: 971 830 441
Lloc web: https://www.mancomunitatplademallorca.net

Cartera de Serveis (Presencial o seu electrònica)
- Servei d’informació i Orientació
- Ajudes no tècniques
- Ajudes d’urgent Necessitat
- Servei d’ajuda a domicili d’atenció personal de la Mancomunitat Pla de Mallorca
- Servei d’ajuda a domicili a la llar de la Mancomunitat Pla de Mallorca
- Servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència
- Servei de teleassistència/telealarma
- Centre de dia de  persones majors  de Petra
- Centre de dia de persones majors d’Algaida
- Distribució de menjar al domicili
- Domiciliació i empadronament
- Projecte Univers, de prevenció i inserció social
- Suport psicosocial i d’intervenció en infància i família
- Projecte Rebrot, de prevenció i inserció social
- Voluntariat, actuacions destinades al foment de la Solidaritat de Cooperació
- Orientació laboral