GESTIÓ DE RESIDUS. Recollida porta a porta

Apostam per a la millora en la gestió dels residus municipals. Volem augmentar els percentatges de recollida selectiva per tal d’esdevenir un municipi més sostenible ambiental i econòmicament. Per aquest proposam el programa voluntari de foment del reciclatge o Inspecció Tècnica de Residus (ITR). Mitjançant aquest pla s’aplica un preu diferent per aquells domicilis que separen els residus correctament (taxa reduïda) i per aquells que no ho fan (taxa ordinària). Per obtenir la taxa reduïda és imprescindible acceptar les condicions del programa.

El calendari de recollida que s’ha de seguir és el següent:

calendari recollida

Des de l’Ajuntament d’Algaida treballam per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi. Durant el 2019 el municipi va reciclar el 54,0% dels residus de paper, envasos, vidre i matèria orgànica. La part restant, el 46,0% es correspon al rebuig, és a dir, al residus que no es recuperen i s’incineren.

Des dels inicis de la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta fins ara, hi ha hagut una evolució molt positiva en les dades, ja que es recicla més del 54 % dels residus. El municipi ja ha assolit per tant els objectius del 50% marcats per la Unió Europea per a l’any 2020. Tot i això, des de l’Ajuntament ens fixam uns objectius més ambiciosos de reciclatge i seguirem treballant per aconseguir-los.

La vostra col·laboració és molt important per a continuar incrementant l’aprofitament dels residus reciclables i millorar així la protecció del medi ambient. Des de l’ajuntament agraïm el vostre suport i esforços per fer d’Algaida un poble més sostenible