Cooperació

Responsable de l’àrea de Cooperació: Sra. Jeronima Miralles Xamena, regidora.

Contacte: jmiralles@ajalgaida.net

La cooperació per al desenvolupament comprèn el conjunt d'actuacions que contribueixen al desenvolupament humà i sostenible, la disminució de la pobresa i el ple exercici dels drets en una societat més justa. Aquestes accions són realitzades per diferents organismes públics i privats amb el propòsit de promoure un progrés econòmic i social global, sostenible, inclusiu i equitatiu que promogui la justícia i la igualtat entre els ciutadans.
Per això des de l’any 1998 l'Ajuntament d'Algaida és soci del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i com a tal ha anat aportant una quantitat anual per a projectes de cooperació, destinats a diferents indrets, però sobretot a Nicaragua.

ACCIONS

Agermanament Algaida-Ciudad Antigua

AgermanamentL'any 2008 s'iniciaren les gestions pertinents per posar en marxa un agermanament. La intenció fou que la cooperació que el municipi d'Algaida duia a terme tengués una incidència real, més concreta en un sol territori, que quedàs una constància clara de l'aportació dels algaidins i algaidines en el desenvolupament d'un altre poble, en aquest cas, de Ciudad Antigua, al departament de Nueva Segovia.

Al llarg de 2009 es constituí la Comissió d'Agermanament Algaida-Ciudad Antigua, integrada per quasi totes les associacions del municipi, per particulars i pel Consistori algaidí. D'altra banda, també el col·legi públic Pare Bartomeu Pou d'Algaida inicià el 2009 relacions de cooperació amb l'escola El Zapote, de Ciudad Antigua, en el marc de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Mallorquí.

Igualment, al juliol de 2009 des de l'Ajuntament d'Algaida ens desplaçarem a Nicaragua per impulsar les relacions entre ambdós municipis i iniciar les gestions per a la firma del conveni.

L'any 2008 s'iniciaren les gestions pertinents per posar en marxa un agermanament. La intenció fou que la cooperació que el municipi d'Algaida duia a terme tengués una incidència real, més concreta en un sol territori, que quedàs una constància clara de l'aportació dels algaidins i algaidines en el desenvolupament d'un altre poble, en aquest cas, de Ciudad Antigua, al departament de Nueva Segovia.

Al llarg de 2009 es constituí la Comissió d'Agermanament Algaida-Ciudad Antigua, integrada per quasi totes les associacions del municipi, per particulars i pel Consistori algaidí. D'altra banda, també el col·legi públic Pare Bartomeu Pou d'Algaida inicià el 2009 relacions de cooperació amb l'escola El Zapote, de Ciudad Antigua, en el marc de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Mallorquí.

Igualment, al juliol de 2009 des de l'Ajuntament d'Algaida ens desplaçarem a Nicaragua per impulsar les relacions entre ambdós municipis i iniciar les gestions per a la firma del conveni.

Programa de beques

A partir del 2012 es va iniciar el programa de beques a infants i joves per anar a l’escola de Ciudad Antigua que, aproximadament des de llavors fins ara, podem haver arribat a unes 200 beques fetes tant per veïns anònims del municipi com per associacions com ara Algaida Solidari, l’AMIPA, entitats culturals, partits polítics o empreses.

Programa de voluntariat

Des de l’Ajuntament anualment es lliura una beca de cooperació amb l’objectiu de promoure la participació dels joves d’Algaida, Pina i Randa a la tasca solidària ja iniciada amb la col·laboració del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació a la ciutat de la província de Nueva Segovia. 

Activitats lúdiques i festes

L’Ajuntament d’Algaida promou la recaptació de donatius entre la població del Municipi per destinar-los al projecte d’agermanament. Així, quan s’organitzen les festes de Sant Honorat i Sant Antoni, la recaptació de les bosses de la torrada es destina a l’Agermanament. A més, també s’organitzen tallers i activitats solidàries per recaptar fons per al projecte solidari.

Celebració dels 10 anys d'Agermanament amb Ciudad Antigua

Des de gener de 2010 el municipi d’Algaida manté un lligam estret amb Ciudad Antigua que va més allà  de l’aportació econòmica anual, mitjançant el Fons Mallorquí de Solidaritat, a diferents projectes de desenvolupament local. 

Els recursos econòmics son importants però la necessitat de cooperació amb Nicaragua és principalment de cohesió social i de participació de tota la ciutadania i per això es va crear la Comissió d’Agermanament amb Ciudad Antigua que fomenta els valors educatius, socials i culturals d’aquest Agermanament. 

És imprescindible la tasca de sensibilització als més joves i infants. Que des de l’escoleta fins a l’institut de secundària es pugui donar a conèixer els problemes que pateixen els països del Sud i les causes que els provoquen. Per això durant aquests anys els dos municipis hem realitzat tasques i accions on ens hem anat coneixent i ajudant mútuament. Les escoles dels dos municipis han mantingut contacte i s’han transmès informació cultural, social i gastronòmica, un fet que els ha enriquit i desenvolupat com a persones.

Entitats Relacionades

Fons Mallorquí de Solidaritat i cooperació

Fons Mallorquí de solidaritatEnllaç a la pàgina web: https://www.fonsmallorqui.org/ca

 

 

 

Algaida Solidari:

Fons Mallorquí de solidaritat

 

 

 

Enllaç al Facebook: https://ca-es.facebook.com/algaida.solidari