Col·lecció Seqüencial

Consulta en línia de la Col·lecció Seqüencial: http://adma.cat

Col·lecció seqüencial

Núm. 1. FERRAGUT JAUME, Pere; HERRANZ HAMMER, Albert. Fotografies de l'arxiu de Joan Balaguer. Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració de l Govern de les Illes Balears i de l'Obra Social de Sa Nostra, Caixa de Balears. Algaida, 2009.

Col·lecció seqüencial

Núm. 2. TORRES MARTORELL, Antoni. Algaid'art. Ajuntament d'Algaida amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Algaida, 2018.