Pressuposts participatius de 2023

(en podeu fer un màxim de 3)
Proposta Nucli
Valoracío
Nur eine Datei möglich.
10 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
DADES PERSONALS
Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol•licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol•licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol•licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.