Millores als equipaments culturals del casal Pere Capellà i a les sales d’exposició

14-November-2023

Al llarg del present any 2023 s’han duit a terme tota una sèrie de millores als equipaments culturals d’Algaida, concretament a la Biblioteca Municipal Gabriel Janer Manila, a l’auditori, a la sala d’exposicions --totes aquestes dependències situades al casal Pere Capellà-- i a la sala d’exposicions de sa Peixateria i a la sala d’exposicions habilitada de la Rectoria.

Per una part han consistit amb la continuació del projecte integral de millora energètica i aïllament sonor, amb la finalització de la instal·lació de les finestres hermètiques a la biblioteca i amb l’adquisició de 4 nous llums projectors per a l’escenari de l’auditori i, per una altra, amb la compra d’ancoratges, fils i ganxos per al sistema per a penjar quadres als rails de les sales d’exposicions.

Aquestes millores que pugen a un total de 9.250,78 € s’han realitzat gràcies a la subvenció per a equipaments 2023 del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.