L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA CONVOCA DUES PLACES A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

22-Mai-2023

Publicada en el BOE la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant  concurs oposició, de dues places de l’escala de l’administració general, subescala administrativa, personal funcionari de carrera, grup C, subgrup C1, incloses a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2021 i 2023.

L'anunci es troba penjat en el tauler d'anuncies de la seu electrònica de l'Ajuntament.

El termini per a la presentació d'instàncies és de 20 dies hàbils (acaba el 19 de juny de 2023).