Ruta Llull

ruta llullAlgaida – Castellitx – Randa – Ermita de Sant Honorat – Santuari de Cura

Itinerari pedestre i cicloturístic

Durant el període comprès entre els mesos de novembre de 2015 i el de 2016, se celebrà l’ANY LLULL en commemoració del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull. El municipi d’Algaida, i en concret el puig de Randa i els paratges que l’envolten, presenta una relació de primer ordre amb la figura del pensador i escriptor ja des de l’Edat Mitjana i amb el moviment lul·lista que es desenvolupà posteriorment.

L’Ajuntament d’Algaida, amb la implicació de els entitats socioculturals del municipi, organitzà tota una sèrie d’activitats, en tots els àmbits de la cultura, per difondre la figura i l’obra de Llull entre la ciutadania mitjançant el Projecte Any Llull 2016, Randa · Pina · Algaida.

Aquest projecte, a part de donar a conèixer la figura de Ramon Llull en tots els seus aspectes, i en el sentit més ampli, tenia com a objectiu dinamitzar el massís de Randa com a territori lul·lià i posar en valor tant el paisatge (medi natural) com el ric patrimoni cultural i etnogràfic i promocionar-lo.

Com a continuació del projecte Any Llull 2016 i com a part essencial d’una Ruta Lul·liana Mallorquina, susceptible de ser inclosa dins d’una futura Ruta Europea Llull (el projecte fou presentat pel president del Consell, Sr. Miquel Ensenyat i el president del Cercle d’Economia Sr. Andreu Rotger a les institucions i a la societat civil de Mallorca dia primer de juny de 2016 al monestir de La Real de Palma), des de l’Ajuntament d’Algaida hem elaborat aquest projecte per a promocionar el puig de Randa des dels àmbits cultural, paisatgístic, etnogràfic, esportiu, mediambiental i econòmic. 

La Ruta Llull al municipi d’Algaida es materialitzarà a principis de 2023 en la creació de dos itineraris, un pedestre i un altre cicloturístic que, partint de la vila d’Algaida, conduiran —passant per l’antiga església de Castellitx (segle xiii), el poble de Randa i l’ermita de Sant Honorat— fins al cim del puig de Randa on, segons la tradició, Ramon Llull rebé la il·luminació.

Cada un d’aquests itineraris estarà senyalitzat amb indicadors durant tot el recorregut, a més d’un panell amb informació general a la finalització de cada etapa. 

Les rutes físiques aniran acompanyades d’un espai web que conté textos, imatges i audiovisuals adaptats funcionalment per a persones amb dificultats auditives i visuals amb informacions complementàries sobre els itineraris.”

La Ruta Llull compta amb el patrocini del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Illes Balears, Programa de desenvolupament rural, en un projecte cofinançat per la Unió Europea.

logos