Igualtat

Responsable de l’àrea de Cooperació i Igualtat: Sra. Jeronima Miralles Xamena, regidora

Contacte: jmiralles@ajalgaida.net

Tràmits: Seu electrònica
 

Comissió d'Igualtat d'Algaida

El ple de l’Ajuntament d’Algaida aprovà el 13 de febrer de 2020 la creació de la Comissió d’Igualtat d’Algaida, amb el vot favorable de tots els partits amb representació municipal.

Segons consta en el document aprovat, les funcions d’aquesta comissió son: 1) donar seguiment i participar en l’avaluació del Pla Intern d’Igualtat, impulsant la seva revisió i 2) impulsar l’elaboració d’un Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat que promogui la igualtat de gènere amb visió estratègica des de les diferents àrees municipals des de l’enfocament de drets.

Aquesta comissió està integrada per: Margalida Puigserver, regidora d’Igualtat; Margalida Garcias, regidora de Cultura, Hisenda i Pressuposts; Joana Maria Jaume, regidora del PP (oposició); Pere Fullana, com a representant de l’organització sense ànim de lucre «Homes Transitant»; Isabel Maria Roca, com a representant del cos de funcionaris de l’Ajuntament d’Algaida i Laura Guillermo com a representant de la ciutadania interessada a formar part de la Comissió. També hi haurà una representació tècnica i assessora externa.

La creació d’aquesta comissió és una aposta de l’Ajuntament d’Algaida “per la igualtat de gènere durant la present legislatura, per tal de dotar les accions polítiques de la perspectiva de gènere necessària per aconseguir un entorn més igualitari i inclusiu al nostre municipi”

L’equip de govern pretén crear un Pla de polítiques d’igualtat que vetlli pels drets de les dones, acabi amb les violències masclistes i promogui un entorn lliure de discriminacions.

La creació d'aquesta Comissió va ser la primera passa per a l’obtenció del Distintiu per la Igualtat de gènere SG City 50-50 de Ciutats Igualitàries (obtingut el 17 de juliol de 2020) a més de l’elaboració d’un pla de Compromís que marcarà l’itinerari de feina de la Comissió per impulsar les polítiques d’Igualtat al nostre municipi.

Logos