RETOLACIÓ MUNICIPAL AMB UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA

30-Agosto-2023
L'Ajuntament d'Algaida ha dut a terme la senyalització d'edificis municipals, cartells informatius sobre residus i plaques de camins públics, gràcies a una subvenció de 3415,92€ del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca per tal de fer visible el català en el paisatge de Mallorca i edifici i espais públics.

S'ha fet:

- Senyalística municipal i Casa de la Vila
- Plaques identificatives als camins.
- Placa informativa projecte Feder.
- Càrrega i descàrrega i adhesius.
- Cartells informatius medi ambient i recollida d'excrements.
- Senyalitzar obres subvenció esport escolar.