Agermanament amb Ciudad Antigua

La recaptació de les torrades es destinarà a Projecte Home i l'agermanament amb Ciudad Antigua.


L'Ajuntament d'Algaida és soci del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació des de l’any 1995, i com a tal ha anat aportant una quantitat anual per a projectes de cooperació, destinats a diferents indrets, però sobretot a Nicaragua.


AGERMANAMENT ALGAIDA – CIUDAD ANTIGUA


ANTECEDENTS


L'any 2008 s'iniciaren les gestions pertinents per posar en marxa un agermanament. La intenció fou que la cooperació que el municipi d'Algaida du a terme tengui una incidència real, que es concreti en un sol territori, que quedi una constància clara de l'aportació dels algaidins i algaidines en el desenvolupament d'un altre poble, en aquest cas, de Ciudad Antigua, al departament de Nueva Segovia.

Al llarg de 2009 es constituí la Comissió d'Agermanament Algaida-Ciudad Antigua, integrada per quasi totes les associacions del municipi, per particulars i pel Consistori algaidí. D'altra banda, també el col•legi públic Pare Bartomeu Pou d'Algaida inicià el 2009 relacions de cooperació amb l'escola El Zapote, de Ciudad Antigua, en el marc de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Mallorquí.

Igualment, al juliol de 2009 des de l'Ajuntament d'Algaida ens desplaçarem a Nicaragua per impulsar les relacions entre ambdós municipis i iniciar les gestions per a la firma del conveni.

Aquest procés culminà a Algaida el 16 de gener de 2010, amb la signatura del conveni d'agermanament per part de Francesc Miralles, batle d'Algaida; Luís Arturo Mairena, batle de Ciudad Antigua; el president del Fons Mallorquí, Joan Font i Marta Adriana Peralta, directora de l'Instituto de Promoción Humana, que gestiona els projectes que s’emmarquen en aquest agermanament.


LÍNIES DE TREBALL

-    Convenis amb empreses del Municipi
L'empresa ubicada a Algaida, Oli Treurer, que té com a activitat principal la producció, envasament i comercialització de l'oli d'oliva verge extra "Treurer", el qual forma part de la denominació d'origen "Oli de Mallorca, s'ha sumat a la col•laboració del projecte d'agermanament entre el municipi d'Algaida i el municipi de Ciudad Antigua de Nicaragua.

L'Ajuntament d'Algaida i l'empresa SAT Castellitx Agrícola, que produeix i comercialitza Oli Treurer, ha signat un conveni amb el qual es lliuraran 300€ anuals que es destinaran a desenvolupar els projectes solidaris a Ciudad Antigua. Així mateix, hi destinarà 20 cèntims per cada botella d'oli que es vengui al terme municipal d'Algaida.

-    Beques per a l’escolarització
S’impulsa un Programa de beques per tal que els infants de famílies amb menys recursos puguin assistir a l’escola. Amb l’aportació de 100,00 € per beca, es preveu que es puguin realitzar una trentena de beques per part d’associacions i particulars i promoure l’educació com a eina de desenvolupament social i humà.

-    Jornades de treball de voluntaris
Després de l’experiència per part d’un grup de joves del nostre Municipi, també es treballa perquè els joves es desplacin fins a Ciudad Antigua i aportin els seus coneixements i el seu treball en benefici de la població de Ciudad Antigua. Per fomentar aquests viatges de treball, l’Ajuntament disposa d’unes beques de cooperació per als joves del Municipi d’Algaida.

-    Activitats lúdiques i festes
L’Ajuntament d’Algaida promou la recaptació de donatius entre la població del Municipi per destinar-los al projecte d’agermanament. Així, quan s’organitzen les festes de Sant Honorat i Sant Antoni, la recaptació de les bosses de la torrada es destina a l’Agermanament. A més, també s’organitzen tallers i activitats solidàries per recaptar fons per al projecte solidari.

-    Aportació econòmica municipal
L’Ajuntament d’Algaida disposa anualment al pressupost municipal una partida pressupostària per un import de 10.000,00 € per destinar-la al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Aquests doblers es destinen al desenvolupament del projecte d’agermanament i en benefici dels veïnats de Ciudad Antigua.