CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

31-Octubre-2022
Convocades les ajudes econòmiques per als estudiants del municipi d’Algaida que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior durant el curs 2022-2023.
 
Les ajudes són de 180 € cada una i l'Ajuntament d'Algaida hi destina una partida de 12.000€.
 
L'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar i incentivar que els estudiants puguin arribar a nivells formatius superiors per tal d'aconseguir un municipi ric perquè inverteix en cultura i en futur: en els futurs gestors que tindrà la nostra societat.
 
Les sol·licituds s'han de presentar a la Casa de la Vila.
 
El termini finalitza el dia 14 de novembre de 2022.
 
Adjuntam convocatòria del BOIB amb els documents annexos necessaris per a presentar al sol·licitud.