Concurs-oposició de 4 places de tècnic/a superior per a l'EMI Flor de Murta d'Algaida

06-Abril-2021
S'ha publicat la convocatòria i bases reguladores de la convocatòria del procediment selectiu mitjançant concurs-oposició de 4 places de tècnic/a superior d'educació infantil per a l'escola municipal infantil d'Algaida Flor de Murta , personal laboral fix.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, per tant acaba dia 26 d'abril de 2021.