Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Algaida

14-Noviembre-2011
El Ple Municipal va aprovar el 27 d'octubre de 2011 el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) després de la Sessió d’informació i treball, que va comptar amb la participació i implicació d’agents socials i de la ciutadania.
El PAES ha estat elaborat arran de l'adhesió del municipi al Pacte dels Batles, una iniciativa de la Comissió Europea per lluitar contra el canvi climàtic.

Amb l’aprovació del PAES, l’Ajuntament i la totalitat de sectors econòmics municipals afectats actuaran en base a les 26.732,33 t. CO2 de l’any 2005, comprometent-se a reduir com a mínim 5.346,47 t. CO2 l’any 2020 per assolir l’objectiu de reduir com a mínim un 20% de reducció establert en el Pacte dels Batles.

Per aconseguir-ho, el consistori desenvoluparà una sèrie de mesures al llarg dels pròxims anys que aplicarà als àmbits on té competència directa, com són l'enllumenat públic o la gestió d'equipaments. I fomentarà, conjuntament amb la Direcció General d’Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears i el COMO, l’oficina coordinadora del Pacte dels Batles i impulsada per la Comissió Europea, que altres sectors del municipi on no té competències també treballin per a reduir el seus consums energètics i les emissions de CO2 associades.