Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Algaida

14-Noviembre-2011
El PAES ha estat elaborat arran de l'adhesió del municipi al Pacte dels Batles, una iniciativa de la Comissió Europea per lluitar contra el canvi climàtic.

Amb l’aprovació del PAES, l’Ajuntament i la totalitat de sectors econòmics municipals afectats actuaran en base a les 26.732,33 t. CO2 de l’any 2005, comprometent-se a reduir com a mínim 5.346,47 t. CO2 l’any 2020 per assolir l’objectiu de reduir com a mínim un 20% de reducció establert en el Pacte dels Batles.

Per aconseguir-ho, el consistori desenvoluparà una sèrie de mesures al llarg dels pròxims anys que aplicarà als àmbits on té competència directa, com són l'enllumenat públic o la gestió d'equipaments. I fomentarà, conjuntament amb la Direcció General d’Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears i el COMO, l’oficina coordinadora del Pacte dels Batles i impulsada per la Comissió Europea, que altres sectors del municipi on no té competències també treballin per a reduir el seus consums energètics i les emissions de CO2 associades.