CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU DE TÈCNIC/A SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

16-March-2023
S'ha publicat al BOE l'anunci de la convocatòria del procediment selectiu de Tècnic/a Superior d'Educació Infantil.
 
Les bases de la convocatòria es van publicar al BOIB nº26, de 28 de febrer de 2023.
 
Adjuntam els documents que també estan penjats al Tauler d'Anuncis de la seu electrònica, com es preveu a les bases.
 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils des del següent a la publicació de la resolució al BOE, serà del 16 de març al 17 d'abril de 2023.