Equip de Govern

Margalida Fullana

Batlessa d’Algaida

Governació, Infraestructures, Manteniment, Foravila, Festes i Joventut

Mateu Capellà Ribot

Hisenda, Funció Pública, Contractació, Seguretat Ciutadana i Promoció Econòmica

Jeronima Miralles

Educació, Salut, Serveis Socials, Cooperació i Igualtat.

Jaume Lliteras Ballester

Esports, Medi Ambient, Mobilitat i Participació Ciutadana

Francesc Ramis Oliver

Cultura, Patrimoni, Urbanisme i Gent Gran

Francisca Salvà Tomàs

Batlessa de Randa