MILLORES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIEL JANER MANILA I A L'AUDITORI DEL CASAL PERE CAPELLÀ

09-November-2022

L'Ajuntament d'Algaida du a terme millores a la Biblioteca Municipal Gabriel Janer Manila i a l'Auditori del Casal Pere Capellà, gràcies a una subvenció del Consell de Mallorca.


Amb l’objectiu de continuar amb el projecte integral de millora energètica i d’aïllament sonor, es du a terme la substitució de les antigues vidrieres balconeres de la biblioteca municipal.

Actualment, aquest mobiliari presenta algunes deficiències d’aïllament acústic i tèrmic i seran substituïdes per unes noves vidrieres de tancament hermètic. Amb aquesta actuació, subvencionada pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, es millorarà l’eficiència energètica i evitarà les molèsties dels renous exteriors.


Paral·lelament, i també gràcies a l’ajut d’aquesta Subvenció 2022 per a equipaments culturals del Consell de Mallorca, s’efectua la instal·lació d’una línia complementària d’il·luminació led a l’escenari de l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida. Aquesta nou enllumenat complementa l’existent i és continuació del canvi de llums incandescents originals (1995) per material led amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i augmentar la seguretat entre els usuaris.

LogoPolíticalinguistica