CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

08-November-2022

S'adjunta convocatòria i ordre del dia del ple ordinari de l'Ajuntament d'Algaida.