Decret de Batlia núm. 289, de 23 d’abril de 2012, pel qual s’aproven les bases generals per crear borses de personal laboral per cubrir necessitats temporals i urgents de l’Ajuntament

Data publicació
14-Febrer-2013
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajalgaida.net/contractes/decret-de-batlia-num-289-de-23-dabril-de-2012-pel-qual-saproven-les-bases-generals-crear