Aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal de la taxa sobre llicències urbanístiques

Data publicació
06-Juny-2014
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajalgaida.net/contractes/aprovacio-inicial-de-lordenanca-fiscal-de-la-taxa-sobre-llicencies-urbanistiques