FORA DE COL·LECCIÓ

Consulta en línia de les publicacions fora de col·lecció: http://adma.cat

Fora col·lecció

CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel. Els retaules de l'església d'Algaida. Institut d'Estudis Baleàrics i Ajuntament d'Algaida. Palma, 1999.

Fora col·lecció

CASADESÚS CASTAÑO, Maria del Mar; TROBAT OLIVER, Marta Margalida; FIOL DOMÍNGUEZ, Daiana. Un dia a Flor de Murta. Ajuntament d’Algaida, 2017.

 


Source URL: https://ajalgaida.net/node/3130