Batle de Pina

Batle de Pina, al Sr. Llorenç Pericàs Oliver


Source URL: https://ajalgaida.net/node/3108