Col·lecció Panoràmica

Consulta en línia de la Col·lecció Panoràmica: http://adma.cat

Col·lecció panoràmica

Núm. 1. SASTRE PUJOL, Miquel. Possessions d’Algaida. Ajuntament d’Algaida-Consell de Mallorca. Algaida, 2000.

Col·lecció panoràmica

Núm. 2. GIL VIVES, Llorenç. La flora del terme d’Algaida: distribució en quadrícules de 5 x 5 km. Ajuntament d’Algaida; Mallorca Rural, Iniciativa comunitària Leader +. Algaida, 2004.

Col·lecció panoràmica

Núm. 3. PONS I BOSCANA, Montserrat. La flora medicinal del massís de Randa. Ajuntament d’Algaida; Mallorca Rural, Iniciativa comunitària Leader +. Algaida, 2007.

Col·lecció panoràmica

Núm. 4. FULLANA ARROM, Margalida [comp.]; VIVES JAUME, Jaume [fotografies]. Peus davall taula. Receptes dels cuiners i cuineres d’Algaida, Pina i Randa. Ajuntament d’Algaida; Consell de Mallorca. Algaida, 2009.

Col·lecció panoràmica

Núm. 5. BARCELÓ TROBAT, Joan. Atents al temps. Meteorologia i climatologia al municipi d’Algaida. El nom popular dels niguls. Ajuntament d’Algaida; Govern de les Illes Balears. Algaida, 2011.

Col·lecció panoràmica

Núm. 6. ROSSELLÓ VERGER, Vicenç Maria; SACARÈS MULET, Josep. El Puig de Randa i les fonts del seu entorn. Ajuntament d’Algaida. Algaida, 2014.

 


Source URL: https://ajalgaida.net/node/3127