A VOTACIÓ LES PROPOSTES DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS DE 2021

01-Juliol-2021

Des de la Comissió de Participació Ciutadana d'Algaida, Pina i Randa us animam a votar les propostes que els ciutadans i ciutadanes d’Algaida, Pina i Randa heu realitzat per ser incloses al Pressupost Municipal participatiu de l’any 2021.

Només es podrà emetre un vot per persona; per aquest motiu és obligatori estar empadronat al municipi i indicar el nom, llinatges, e-mail i el DNI.

Al full de les votacions podeu votar les propostes per Algaida, per Pina i per Randa (no es obligatori votar als 3 nuclis urbans ni tampoc votar  totes les propostes). També podeu votar presencialment amb els formularis que trobareu a les oficines municipals de la Casa de la Vila. També a Can Xiscos de Pina i al restaurant es Celler de Randa.

Podeu puntuar de 0 a 5 les propostes del formulari, essent 5 la valoració màxima que pot rebre cada proposta.

El termini de votació acab dia 11 de juliol.