TERCERA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A EMPRESES D'ALGAIDA PER FER FRONT A L'IMPACTE DE LA COVID-19

16-Setembre-2021
El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el dia 30 de setembre de 2021
L'Ajuntament d'Algaida ha publicat la tercera convocatòria de subvencions destinades a empreses del municipi d’Algaida per protegir l'activitat econòmica local de l'impacte de la covid-19.
 
El crèdit pressupostari total màxim per a aquesta subvenció és de 71.000,00 euros i les empreses que ja hagin sol·licitat i obtingut ajuts en les dues convocatòries prèvies només hauran de presentar la sol·licitud que figura a l'annex I de la convocatòria. La resta d'empreses hauran de presentar la sol·licitud (annex I) i la documentació a la que es refereix l'apartat 6 de la convocatòria.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de las presents bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web municipal, és a dir, el termini acaba el dia 30 de setembre de 2021.
 
Les sol·licituds podran ser presentades de forma presencial en el Registre General de les Oficines Municipals o bé utilitzant qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Adjuntam la publicació de la convocatòria al BOIB.