QUALIFICACIONS DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL D'OPERARIS DE NETEJA INTERINS

08-Juny-2021
El termini per a la presentació d'aquests finalitza el dia 10 de juny de 2021
Qualificacions del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja per a posteriors nomenaments com a personal interí de l'Ajuntament d'Algaida i concessió d'un termini de 5 dies hàbils comptadors des de la publicació de l'acta per a la presentació de mèrits.
 
El termini per a la presentació d'aquests finalitza el dia 10 de juny de 2021.