PROPOSTES PRESENTADES ALS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS DE 2021

29-Juny-2021
Exposició pública i justificació d'inclusió o exclusió en el procés de votació de les propostes.
 
En el procés de selecció es té en compte que siguin d'interès general, sostenibles, viables tècnicament i econòmicament i de competència municipal.