Procés d’Admissió i Matriculació del curs 2024-2025

15-Abril-2024

Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs 2024-2025, respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària i/o concertats als nivells de primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears.