PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DEL FOC ALS NUCLIS URBANS D'ALGAIDA

06-Setembre-2021

Totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica o altres formes d’acció col·lectiva podràn presentar les seves opinions o suggeriments dins el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Algaida a les oficines municipals de l’Ajuntament d’Algaida ubicades en el carrer del Rei núm. 6, d’Algaida (07210), de forma presencial en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores) o de forma telemàtica a través de la seu electrònica.