LES II JORNADES D'ESTUDIS LOCALS ESTAN DEDICADES A LA SEGONA REPÚBLICA A ALGAIDA, PINA I RANDA

31-Maig-2022
L’Ajuntament d’Algaida convoca les II Jornades d’Estudis Locals del Municipi d’Algaida amb l’objectiu de promoure la recerca en temes de caràcter local del
municipi i la seva divulgació. Aquest any hem volgut dedicar aquestes jornades a l’etapa de la Segona República espanyola.
 
Adjuntam el programa amb les bases de la convocatòria de les II Jornades d'Estudis Locals que tendran lloc divendres 21 i dissabte 22 d'octubre al casal Pere Capellà.
 
La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Algaida, Margalida Garcias, explica que "amb la convocatòria de les II Jornades continuem apostant per la investigació sobre qualsevol matèria relacionada amb Algaida, Pina i Randa; però també cal destacar que som un municipi ric culturalment i patrimonialment, que ens distingeix, però per preservar i respectar, cal conèixer. Les JEL són una bona eina per reivindicar aquests valors de coneixement i divulgació".
 
La Segona República espanyola va ser rebuda a tot el país en un ambient d’eufòria i amb l’esperança de poder resoldre la majoria dels problemes que patia l’Estat espanyol. Fou la primera experiència plenament democràtica, a la qual s’hi havia arribat de forma pacífica i amb un cert consens de les diferents forces polítiques que no volien repetir la mala experiència de la Primera República.
 
Tanmateix, les divisions cada vegada més grans entre dretes i esquerres, els problemes derivats de la crisi econòmica mundial i la ineficàcia o insuficiència d’algunes de les solucions aplicades, feren que la realitat fos molt distinta de l’esperada. El context internacional amb l’ascens dels feixismes que calaren en alguns sectors de la societat, no varen permetre la consolidació d’un règim democràtic estable.
 
Aquesta etapa, que desperta admiració per uns i rebuig per altres, encara guarda moltíssim temes desconeguts i presenta nombroses possibilitats d’estudi, també al municipi d’Algaida, que esperam puguin ser presentades en aquestes jornades i que serveixin per completar el complex relat de la II República espanyola.