L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA APROVA UN PRESSUPOST QUE ARRIBA ALS CINC MILIONS D'EUROS PER PRIMERA VEGADA

23-Desembre-2022

El darrer ple de l'any de l'Ajuntament d'Algaida va aprovar un pressupost per a 2023 que per primera vegada en la història supera els cinc milions d'euros.

Els comptes foren aprovats amb els vots a favor de l'equip de govern (PSIB - Més per Algaida), mentre que el PP, a l'oposició, hi votà en contra. Si a 2022 el pressupost fou de 4.374.002,01 milions d'euros, els de l'any vinent ascendeix als 5.045.946,20 €, una xifra que suposa un augment d'un 15,36 per cent. Cal destacar l'augment d'un 17,41 per cent de l'apartat de despeses motivat bàsicament per la gestió de l'escola d'estiu, el nou monitor del casal jove de Pina i de la partida destinada a gestió esportiva, entre altres.

La batlessa d'Algaida, Maria Antònia Mulet, "el pressupost per l'any 2023 es presenta com un document realista, ja que s'ha elaborat seguint les pautes de compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i s'han determinat els ingressos d'una manera realista i prudent, a partir de l'anàlisi de les previsions i tendències dels mateixos mitjançant l'evolució vista als exercicis anteriors i molt especialment el de l'any 2022".

Des de l'equip de govern apunten que s'han elaborat uns pressuposts que a la vegada que repercuteixen en la millora del seu municipi i de la qualitat de vida dels seus veïnats i veïnades, també estan basats en el control de la despesa pública, l'estabilitat pressupostària per tal de mantenir l'eficiència en els serveis i la gestió municipal".