CONVOCATÒRIA I BASES DE PROCÉS SELECTIU PER COBRIR PLAÇA DE POLICIA LOCAL D'ALGAIDA

19-Maig-2022

Bases reguladores del procés selectiu per a cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de policia local de l'Ajuntament d’Algaida mitjançant el procediment ordinari.

 

El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el dia 10 de juny de 2022.