CONVOCATÒRIA I BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PLAÇA INTERINA D'INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

19-Agost-2021
El termini de presentació d'instàncies acaba dia 2 de setembre.

Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant sistema de concurs-oposiciólliure, per a la cobertura amb caràcter d'interí de la plaça d'Interventor/a de l'Ajuntament d'Algaida, mitjançant una borsa de feina.

El termini de presentació d'instàncies acaba dia 2 de setembre.

Adjuntam convocatòria del BOIB.