CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS ESPORTISTES LOCALS PER A LA PRÀCTICA D'ESPORTS INDIVIDUALS

18-Novembre-2021

L'Ajuntament d'Algaida ha tornat a convocar les subvencions als esportistes locals per a la pràctica d'esports individuals.

La quantia de les ajudes serà de 200 euros cada una.

Adjuntam la convocatòria amb els documents de sol·licitud que també estan a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida.

El termini per a presentar les sol·licituds acaba dia 3 de desembre de 2021.