ALGAIDA S'ADHEREIX A UN PLA ESTATAL PER A FOMENTAR EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ AMB ENTORNS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES

29-Setembre-2021
El ple de l'Ajuntament d'Algaida va aprovar per unanimitat l'adhesió del municipi a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut.
 
L'objectiu d'aquesta iniciativa és "fomentar el benestar de la població a totes les edats promovent entorns i estils de vida saludables mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals". Els entorns prioritaris d'intervenció són el sanitari, l’educatiu i el comunitari.
 
Per tal de desenvolupar un fer un seguiment a aquesta estratègia es constituirà una taula de coordinació intersectorial en el municipi d’Algaida durant
l’any 2021. De fet, ja s'ha anomenat
una coordinadora d'aquest programa que serà Jerònia Miralles Xamena, infermera d’atenció primària de Mallorca que ha col·laborat de manera activa amb el Consell del Benestar Municipal, així com participació amb grups de feina per a la millora de la qualitat de vida en l'àmbit comunitari.
 
Jerònoa Miralles
 
En aquest sentit, des de l'administració local i d'acord amb les directrius estatals del programa "s'ha d'intervenir en els sectors que tenen relació directa amb el benestar com per exemple l’activitat física, l'alimentació, el consum d'alcohol, de tabac, seguretat de l’entorn, prevenció de caigudes, o el benestar emocional de la població. Aquests factors estan determinats també per l'entorn en què es viu i pels recursos dels quals disposa la població per fer-hi front i millorar".
 
La batlessa d'Algaida, Maria Antònia Mulet, explica que el que es pretén amb aquesta adhesió a l'estratègia estatal "és fomentar el benestar de la població a totes les edats promovent entorns i estils de vida saludables mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals".
 
MAPA DE RECURSOS
 
Amb l’adhesió a l'estratègia s’afavoreix la realització i difusió d'un mapa de recursos del municipi per facilitar tenir estils de vida més saludable i la capacitació de la població a través del treball conjunt amb el nivell educatiu, esportiu, socials, empresarial i medi ambient, entre d'altres.

Així mateix, per tal d'identificar i donar a conèixer a la població els recursos comunitaris per a la promoció de la salut existents en el municipi d’Algaida mitjançant l’eina  LOCALIZA SALUD.
 
Cal recordar, i així figura en el document d'adhesió, que l'Ajuntament d'Algaida té en marxa diferents iniciatives i programes que es poden afavorir i complementar dins aquesta estratègia de salut i benestar:
 
-Algaida Municipi Educador formen part de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores ( AICE)
-Consell del Benestar Municipal
-Comissió de Participació Ciutadana
-Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Adhesió a la Xarxa d'entitats
locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030