Urbanisme i habitatge

Responsable de les àrees dUrbanisme i dOrdenació del Territori: Sr. Francesc Ramis Oliver, regidor.

Contacte: framis@ajalgaida.net

Telèfon: 971 12 53 35

Tràmits: Seu electrònica


Servei d'Urbanisme

Oficines Municipals de la Casa de la Vila

Adreça postal: C/ del Rei, 6 · 07210 · Algaida · Illes Balears

Adreça electrònica: urbanisme@ajalgaida.net

Telèfon: 971 12 53 35

Horari d’atenció al públic de l’Àrea d’urbanisme:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h. És imprescindible demanar cita abans.


Arquitecte

Contacte: urbanisme@ajalgaida.net

Telèfon: 971 12 53 35

Horari d’atenció al públic: Dijous de 9.00 a 13.00 h. És imprescindible demanar cita abans.

A causa de la pandèmia del Covid-19, aquests horaris poden variar. Per favor, confirmau-los abans.

Contacte: urbanisme@ajalgaida.net

Telèfon: 971 12 53 35


Zelador

Contacte: zelador@ajalgaida.net

Telèfon: 971 12 53 35


Source URL: https://ajalgaida.net/urbanisme-i-habitatge