Evolució de la població al municipi

Any Nombre d'habitants

1979

3.030

1989

3.150

1990

3.173

1991

3.157

1992

3.210

1993

3.367

1994

3.437

1995

3.468

1996

3.361

1997

 

1998

3.542

1999

3.661

2000

3.753

2001

3.868

2002

3.902

2003

3.997

2004

4.149

2005

4.258

2006

4.339

2007

4.527

2008

4.827

2009

5.050

2010

5.116

2011

5.367

2012

5.382

2013

5.545

2014

5.354

2015

5.410

2016

5.394

2017

5.430

2018

5.529

2019 (31 de desembre)

5.642

Font: INE, IBESTAT.


Source URL: https://ajalgaida.net/evolucio-de-la-poblacio-al-municipi