Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de sonometria

Data publicació
05-Juliol-2013
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajalgaida.net/contractes/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-prestacio-de-serveis-de-sonometria