Modificació de la ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre bens immobles

Data publicació
22-Novembre-2013
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajalgaida.net/contractes/modificacio-de-la-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-bens-immobles