Modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Data publicació
11-Febrer-2013
Tipus de procediment
Tipus de contracte
Documents adjunts

Source URL: https://ajalgaida.net/contractes/modificacio-de-lordenanca-fiscal-de-limpost-sobre-lincrement-de-del-valor-dels-terrenys