Taula Rodona: Com actuam davant una emergència internacional?

26-Octubre-2023
19.00 h.

Actiǀitat gratuïta organitnjada pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i l’Ajuntament d’Algaida dins els actes del 30 aniversari del Fons. A l’auditori del casal Pere Capellà.