NIT DE LES ÀNIMES

31-Octubre-2023
17.00 h.

Taller de llanternes i, seguidament, Acapte de llepolies. Actiǀitats gratuïtes organitnjades pel Casal de Joves d’Algaida i l’Associació de Famílies d’Algaida del CEIP Pare B. Pou. Actiǀitat gratuïta. Programa a part.