Festa del llibre 2024

03-Maig-2024
20.00 h.

Presentació de la Plagueta Lluny del mar. Aproximació a la vida i al teatre de Pere Capellà Roca de Gabriel Janer Manila (Plaguetes d’Història i Cultura, núm. 21. Ajuntament d’Algaida, 2024). La publicació reuneix tres conferències que Gabriel Janer Manila dedicà a Pere Capellà «El teatre de Pere Capella», «Pere Capellà, reivindicació» i «Comèdies de pagesos i ciutadans, una lectura marxista del teatre de Pere Capellà». Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A Algaida, a l’auditori del casal Pere Capellà.