Pressuposts participatius d'Algaida

En aquest moment la Comissió de Participació Ciutadana d'Algaida, Pina i Randa fa recompte de totes les propostes presentades en el procés participatiu de 2021.

Recordam que del 28 al 30 de juny es posaran a exposició pública les propostes  finalistes. En el procés de selecció es té en compte que siguin d'interès general, sostenibles, viables tècnicament i econòmicament i de competència municipal.

El període de votació serà de l'1 a l'11 de juliol.

Gràcies per les vostres aportacions.